Provize

V provizi jsou mimo jiné vždy zahrnuty všechny činnosti uvedené zde:

Fotografie, film s komentářem, letecké práce dronem pokud to místní podmínky umožňují. Vytvoření web stránky nemovitosti, vytvoření inzerátu na portálu Sreality a platba za jeho zobrazování.

Vytvoření reklamních bannerů a videí dle potřeb poskytovatelů reklamního prostoru.

Cílená reklama na Facebooku. Remarketing Google ADS, retargeting Sklik, cílení na konkrétní skupiny potencionálních zájemců o koupi.

Realizace prohlídkových dnů. Individuální prohlídky se zájemci o koupi.

Rezervační smlouva.

Právní servis, vytvoření kupní smlouvy, zřízení depozitního účtu vytvoření návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Zajištění a platba za vytvoření PENB, průkaz energetické náročnosti budovy.

Vytvoření půdorysů včetně rozměrů všech pater nemovitosti na prodej.

Zviditelnění nemovitosti veřejně viditelným reklamním poutačem.

Minimálně jednou týdně report o návštěvnosti webové prezentace, inzerátu, cílení na skupiny, telefonických zájemců, prohlídek apod.

Pomoc s výběrem ideálního kupujícího na základě Vašich požadavků.

Předání nemovitosti na základě předávacího protokolu, pomoc s převodem energii na nového majitele.

4% včetně DPH z ceny nemovitosti 5.000.000,-Kč

3% včetně DPH z ceny nemovitosti 9.000.000,- Kč

2,5% včetně DPH z ceny nemovitosti 15.000.000,-Kč

Pracuji pouze na základě exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy uzavřené na dobu určitou 3 měsíce s automatickým prodloužením o dva měsíce pokud nedojde k výpovědi smlouvy nejméně pět dní před jejím ukončením.