Kompletní právní servis

Smlouvou o zprostředkování to začíná a převodem finanční částky na učet prodávajícího to končí.

Ke každému podeji nemovitosti je vytvořena individuální kupní smlouva a zřízen depozitní účet u certifikované advokátní kanceláře. Spolupracuji s AKCR Mgr. Rostislav Kovář.

Veškeré poplatky a právní úkony související s prodejem nemovitosti jsou zahrnuty v hodnotě provize.