Certifikáty

Jsem certifikovaný realitní zprostředkovatel, dle zákona č. 39/2020 Sb.

Národní soustava kvalifikací Kritéria a způsob hodnocení.

Certifikáty další a související.