Mapa certifikovaných makléřů zachycuje realitní zprostředkovatele, kteří splňují podmínky pro výkon realitního zprostředkování ve smyslu nově připravovaného zákona o realitním zprostředkování, tedy ty, kteří absolvovali akreditovaný kurz Obchodník s realitami a následně úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti, nebo úspěšně složili tuto zkoušku odborné způsobilosti, a to vše v souladu § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, v platném znění, a § 9 až 11 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů.

Cihelka Reality – Osvědčení o získání profesní kvalifikace